Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties 2020-2021 

Start schooljaar 31 augustus 2020

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 1 januari 2021
Krokusvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021
Goede vrijdag 2 april 2021
Paasmaandag 5 april 2021
Meivakantie (incl. Koningsdag) 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13 mei en 14 mei 2021
Pinkstermaandag 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

 

Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet toegestaan (bijzondere gevallen uitgezonderd).

Studiedagen team

In het kader van de schoolontwikkeling hebben wij een aantal studiebijeenkomsten ingepland voor het team. Een deel van deze bijeenkomsten valt onder schooltijd. De leerlingen zijn dan vrij. De data van de studiedagen die al bekend zijn, staan op de jaarkalender.

Verlof aanvragen

Verlof moet u uiterlijk 6 weken van tevoren aanvragen bij de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. Een verlofaanvraagformulier kunt u bij de directeur van de school halen of downloaden.

Lees er meer over in onze schoolgids.

Voor meer informatie over de leerplicht, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep