Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties 2018-2019 

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
Pasen 22 april 2019
Meivakantie* 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei en 31 mei 2019
Pinksteren 7 juni t/m 11 juni 2019
Zomervakantie 22 juli 2019 t/m 30 augustus 2019

*De meivakantie is op advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het primair onderwijs door het bestuur vastgesteld en wijkt af van de vakantieperiode zoals voor het voortgezet onderwijs is vastgesteld.

Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet toegestaan (bijzondere gevallen uitgezonderd).

Studiedagen 2018-2019

Tijdens studiedagen is uw kind ook vrij. In 2018-2019 gaat dat om de volgende dagen:

 27-08-2018: alle leerlingen vrij (i.v.m. de Brummense kermis)

 12-11-2018: studiedag onderbouw, leerlingen groepen 1 t/m 4 vrij

 06-12-2018: studiedag onderbouw, leerlingen groepen 1 t/m 4 vrij

 11-02-2019: studiedag onderbouw, leerlingen groepen 1 t/m 4 vrij

 06-06-2019: studiedag onderbouw, leerlingen groepen 1 t/m 4 vrij

 19-07-2019: studiemiddag, alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Vakantierooster 2019-2020

Hieronder treft u alvast het vakantierooster aan voor  het nieuwe schooljaar 2019-2020.

Start schooljaar:  2 september 2019

Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie: 24 t/m 28 februari 2020

Paasmaandag: 13 april 2020

Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020

(incl. Konings- en Bevrijdingsdag)

Hemelvaart (+ extra vrije dag): 21 en 22 mei 2020

Pinkstermaandag: 1 juni 2020

Zomervakantie: 20 juli t/m 28 augustus 2020

 

Verlof aanvragen

Verlof moet u uiterlijk 6 weken van tevoren aanvragen bij de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. Een verlofaanvraagformulier kunt u bij de directeur van de school halen of downloaden.

Lees er meer over in onze schoolgids.

Voor meer informatie over de leerplicht, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep