Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties 2020-2021 

Start schooljaar 31 augustus 2020

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 1 januari 2021
Krokusvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021
Goede vrijdag 2 april 2021
Paasmaandag 5 april 2021
Meivakantie (incl. Koningsdag) 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13 mei en 14 mei 2021
Pinkstermaandag 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

 

Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet toegestaan (bijzondere gevallen uitgezonderd).

Studiedagen team

In het kader van de schoolontwikkeling hebben wij een aantal studiebijeenkomsten ingepland voor het team. Een deel van deze bijeenkomsten valt onder schooltijd. De leerlingen zijn dan vrij. De data van de studiedagen die al bekend zijn, staan op de jaarkalender.

Studiedagen 2019-2020

Tijdens studiedagen is uw kind ook vrij. In 2019-2020 gaat dat om de volgende dagen:

Dit zijn de drie dagen waarop alle leerlingen de hele dag vrij zijn:
– maandag 09-09-2019: alle leerlingen vrij
– vrijdag 06-12-2019 (dag na Sinterklaas en pakjesavond): alle leerlingen vrij
– vrijdag 12-06-2020: alle leerlingen vrij

Dit zijn de vier middagen waarop alle leerlingen om 12.00 uur vrij zijn:
1. vrijdag 18-10-2019 midden- en bovenbouw om 12 uur vrij (Groepen 1-2 hele dag; zie
hieronder)
2. vrijdag 21-02-2020 alle leerlingen 12 uur vrij (ochtend Carnaval programma!) daarna
voorjaarsvakantie
3. vrijdag 24-04-2020 alle leerlingen 12 uur vrij (ochtend Grote Sportdag Rhienderoord) daarna
meivakantie
4. vrijdag 17-07-2020 alle leerlingen 12 uur vrij (daarna zomervakantie)

Om binnen wettelijke normen te blijven en over 8 schooljaren voldoende uren te maken hebben we
komend schooljaar 4 studiedagen gepland waarop de kleuters (groep 1 en 2) vrij zijn. Het gaat om
de volgende dagen:
1. vrijdag 18-10-2019 (vrijdag voor herfstvakantie)
2. maandag 27-01-2020
3. dinsdag 14-04-2020 (dag na 2e Paasdag)
4. dinsdag 02-06-2020 (dag na 2e Pinksterdag)

Vakantierooster 2020-2021

Onlangs is het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 vastgesteld.

Hieronder treft u alvast het vakantierooster aan voor het  nieuwe schooljaar 2020-2021.

Start schooljaar 31 augustus 2020

  • Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
  • Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
  • Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021
  • Paasmaandag 5 april 2021
  • Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
  • (incl. Koningsdag)
  • Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13 en 14 mei 2021
  • Pinkstermaandag 24 mei 2021
  • Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021

Verlof aanvragen

Verlof moet u uiterlijk 6 weken van tevoren aanvragen bij de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. Een verlofaanvraagformulier kunt u bij de directeur van de school halen of downloaden.

Lees er meer over in onze schoolgids.

Voor meer informatie over de leerplicht, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep