Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties 2019-2020 

Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Krokusvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020
Goede vrijdag 10 april 2020
Pasen 13 april 2020
Meivakantie* 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 mei en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 20 juli 2020 t/m 28 augustus 2020

 Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet toegestaan (bijzondere gevallen uitgezonderd).

Studiedagen 2019-2020

Tijdens studiedagen is uw kind ook vrij. In 2019-2020 gaat dat om de volgende dagen:

Dit zijn de drie dagen waarop alle leerlingen de hele dag vrij zijn:
– maandag 09-09-2019: alle leerlingen vrij
– vrijdag 06-12-2019 (dag na Sinterklaas en pakjesavond): alle leerlingen vrij
– vrijdag 12-06-2020: alle leerlingen vrij

Dit zijn de vier middagen waarop alle leerlingen om 12.00 uur vrij zijn:
1. vrijdag 18-10-2019 midden- en bovenbouw om 12 uur vrij (Groepen 1-2 hele dag; zie
hieronder)
2. vrijdag 21-02-2020 alle leerlingen 12 uur vrij (ochtend Carnaval programma!) daarna
voorjaarsvakantie
3. vrijdag 24-04-2020 alle leerlingen 12 uur vrij (ochtend Grote Sportdag Rhienderoord) daarna
meivakantie
4. vrijdag 17-07-2020 alle leerlingen 12 uur vrij (daarna zomervakantie)

Om binnen wettelijke normen te blijven en over 8 schooljaren voldoende uren te maken hebben we
komend schooljaar 4 studiedagen gepland waarop de kleuters (groep 1 en 2) vrij zijn. Het gaat om
de volgende dagen:
1. vrijdag 18-10-2019 (vrijdag voor herfstvakantie)
2. maandag 27-01-2020
3. dinsdag 14-04-2020 (dag na 2e Paasdag)
4. dinsdag 02-06-2020 (dag na 2e Pinksterdag)

Vakantierooster 2020-2021

Onlangs is het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 vastgesteld.

Hieronder treft u alvast het vakantierooster aan voor het  nieuwe schooljaar 2020-2021.

Start schooljaar 31 augustus 2020

  • Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
  • Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
  • Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021
  • Paasmaandag 5 april 2021
  • Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
  • (incl. Koningsdag)
  • Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13 en 14 mei 2021
  • Pinkstermaandag 24 mei 2021
  • Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021

Verlof aanvragen

Verlof moet u uiterlijk 6 weken van tevoren aanvragen bij de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. Een verlofaanvraagformulier kunt u bij de directeur van de school halen of downloaden.

Lees er meer over in onze schoolgids.

Voor meer informatie over de leerplicht, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep