Ons onderwijs

Kinderen raken gemotiveerd om te leren als ze voldoende uitdaging en ondersteuning ervaren. We vinden het belangrijk om rekening te houden met verschillen tussen leerlingen.

Het onderwijs is een dynamisch proces. Steeds trachten we in te spelen op ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij.  We nemen nog wel de leerstof als uitgangspunt, maar we benaderen het kind steeds meer als individu. Zo werken we met dag- en weektaken. Op deze manier leren de kinderen om te gaan met keuzevrijheid, zelfwerkzaamheid en samenwerking.

Ook willen we de uitwisseling van leerlingen tussen de diverse groepen bevorderen als het gaat om de leerontwikkeling van de leerlingen. Leerlingen kunnen zo op hun eigen niveau werken aan de vakgebieden waarvoor dat nodig is. In alle groepen werken we met flexibele werkvormen, waarin het werken in groepjes een steeds grotere plaats inneemt. In de groepen speelt het samenwerken een belangrijke rol. Op deze manier leren leerlingen van elkaar.

In groepsplannen brengen wij een aantal keren per jaar de leerbehoefte van ieder kind in kaart voor de vakken taal, rekenen, lezen en spelling. De lesstof van deze vakken bieden wij op drie niveaus aan, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij uw kind.

Een belangrijk onderdeel van ons onderwijs is het groepsdoorbroken werken. Zo zijn er dagdelen waarop we groep 1 en 2 apart lesgeven zodat we nóg beter kunnen aansluiten bij het niveau. Ook werken we juist graag met leeftijden door elkaar heen, zodat kinderen veel van elkaar kunnen leren. We organiseren regelmatig een middag waarbij groep 1, 2 en 3 met elkaar spelen en werken. Op deze manier zorgen we voor een soepele overgang van de kleuterjaren naar groep 3 en leren kinderen contact te maken en te delen, stimuleren ze elkaar en zijn de oudste kleuters een voorbeeld voor de jongste.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen steeds iets nieuws leren. Daarom staat in ons onderwijs ontdekkend leren steeds meer centraal. Zelf experimenteren en ontdekken zijn sleutelbegrippen. De belevingswereld van uw kind is daarbij het uitgangspunt, want kinderen komen pas effectief tot leren als ze zich betrokken voelen.

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep