Meerbegaafdheid en Plusklas

Wanneer kinderen aan de ‘bovenkant’ uitvallen, krijgen zij in principe door de eigen leerkracht in de eigen groep lesstof aangeboden ter verbreding of verdieping. Het kan ook zijn dat een leerling nog iets meer of juist iets anders nodig heeft, zoals omgang met ontwikkelingsgelijken, leren omgaan met faalangst, leren leren of samenwerken.

Sinds schooljaar 2013-2014 werken wij intensief aan het begeleiden van leerlingen die aan de bovenkant meer uitdaging en-of begeleiding nodig hebben. Dit zijn leerlingen die binnen onze groepsplannen geen aanbod op maat kunnen krijgen. In overleg met ouders, IB-er, de groepsleerkracht en onze meerbegaafdheidscoördinator gaan wij over tot onderzoeken van de mogelijke ontwikkelingsvoorsprong. Wij gebruiken op school het DHH-protocol hiervoor. Onderdeel van dit protocol is het vooruit toetsen van leerlingen, een vragenlijst voor de leerkracht, de ouder en eventueel de leerling. De groepsleerkracht gaat na dit onderzoek in gesprek met de ouders over de conclusies en de eventuele ontwikkelingsvoorsprong. Hieruit ontstaan waar nodig aanpassingen in het aanbod van de leerling. Naast het onderwijs dat wij op maat aanbieden in de klas, beschikken wij over een Plusklas die geleid wordt door onze meerbegaafdheidscoördinator. Een leerling kan voor één of meerdere periodes aangemeld worden voor de plusklas (Eurekagroep), bestaande uit leerlingen van zowel onze school als van KBS De Poort uit Loenen en de C. van Leeuwenschool uit Eerbeek.

 

 

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep