Ziek

Is uw kind ziek of is er een andere reden dat het later op school komt? Geef dit dan vóór schooltijd
aan ons door. Dit kan telefonisch door ’s ochtends tussen 08.00 – 08.30
uur (bij voorkeur vóór 08.20 uur) te bellen naar het algemene nummer van de school: 0575-561906.

Ook kunt u de ziekmelding doorgeven aan de leerkracht van uw zoon/dochter via de Parro-app.

Absenties doorgeven via Parro
Met ingang van dit schooljaar is het voor ouders/verzorgers mogelijk om via de Parro app een ziekmelding of
een absentie aan ons door te geven. Op deze manier hoeft u niet naar school te bellen, maar kunt u
het meteen doorgeven. Absenties die via de App kunnen worden gemeld zijn: Ziek / Doktersbezoek /
Tandartsbezoek. In het algemeen is het niet in het belang van uw kind school te moeten missen. Wij verzoeken u
daarom nadrukkelijk om bezoekjes aan arts en tandarts zoveel mogelijk buiten de schooltijden te laten
plaatsvinden.

Verlofaanvragen om andere dan de hierboven genoemde redenen dienen ruim van tevoren te worden
aangevraagd bij de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd).

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep