Ons onderwijs

Het onderwijs is een dynamisch proces. Steeds trachten we in te spelen op ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij.  We nemen nog wel de leerstof als uitgangspunt, maar we benaderen het kind steeds meer als individu. Zo werken we met dag- en weektaken. Op deze manier leren de kinderen om te gaan met keuzevrijheid, zelfwerkzaamheid en samenwerking.

Ook willen we de uitwisseling van leerlingen tussen de diverse groepen bevorderen als het gaat om de leerontwikkeling van de leerlingen. Leerlingen kunnen zo op hun eigen niveau werken aan de vakgebieden waarvoor dat nodig is. In alle groepen werken we met flexibele werkvormen, waarin het werken in groepjes een steeds grotere plaats inneemt. In de groepen speelt het samenwerken een belangrijke rol. Op deze manier leren leerlingen van elkaar.

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep