Thinking for Learning

We willen onze kinderen goed voorbereiden op hun toekomst en zorgen dat zij hun plek vinden en kunnen functioneren in de samenleving. Dit zijn belangrijke doelen van het onderwijs. De snel veranderende, dynamische samenleving stelt steeds andere eisen aan haar deelnemers. Het kunnen bedenken van oplossingen voor nieuwe problemen: het wordt steeds belangrijker. De kinderen groeien anders op dan de generatie voor hen: ze communiceren anders en zoeken en krijgen informatie langs andere wegen.

Het doel van Thinking for Learning is om kinderen meer zelf te laten nadenken en meer (in)zicht te geven op hun eigen denkontwikkeling. We leren kinderen om de overvloed aan kennis en informatie te structureren: eerst inventariseren, dan ordenen en dan pas oordelen. Wie helder denkt kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, is op de hoede voor denkfouten, staat open voor nieuwe gezichtspunten, is kritisch en creatief. Het concept Thinking for Learning heeft al mooie resultaten opgeleverd. Leerlingen leren beter en sneller met meer plezier en hoge betrokkenheid. Leerlingen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun leren, ze worden mede-eigenaar van hun eigen leerproces.

Thinking for Learning hanteert de volgende uitgangspunten:

o Intelligentie kan groeien.

o Uitdaging leidt tot interesse en interesse tot motivatie.

o Betrokkenheid van de leerling bij de lesstof is noodzakelijk.

o Het stellen van goede vragen door de leerkracht is belangrijk.

o Leerlingen moeten ook kunnen denken over hun denken (metacognitie).

o leren volgt op het stellen van goede vragen.

o De transfer van de nieuwe inzichten naar andere situaties moet gemaakt worden (‘dit is dus net als bij…………’).

 

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep