ICT

ICT is belangrijk in onze schoolontwikkeling. Ons doel is ICT structureel een plaats te geven als hulpmiddel in de klas passend bij onze visie op leren. In die visie spelen zelfstandig werken, coöperatief leren, onderwijs op maat en een uitdagende leeromgeving een belangrijke rol en de computer is daarbij van grote waarde. We werken met digitale schoolborden in alle klassen, die o.a. ingezet worden als presentatiemiddel, onderwijsmiddel en informatiebron.

Door de directe verbinding met internet en de speciale software bieden de digiborden veel mogelijkheden voor een uitdagende leeromgeving. Daarnaast staat er in elk lokaal een aantal computers en wordt er gewerkt met laptops en iPads. Alle computers hebben aansluiting op het internet en zijn voorzien van een elektronische leeromgeving, waarbinnen elke leerling zijn/haar eigen omgeving heeft. Het gebruik van de computer is in veel gevallen geïntegreerd in de lesmethodes, projecten en spreekbeurten. Daarnaast speelt ICT een rol bij het bijhouden van gegevens van leerlingen in ons leerlingvolgsysteem en kwaliteitszorgsysteem Parnassys.

In de groepen 4 t/m 7 rekenen wij op tablets met Snappet. Dit houdt in dat de leerlingen de verwerking van rekenen op een tablet maken i.p.v. in een schrift. De leerkracht kan direct zien in welke mate leerlingen de lesstof beheersen. Ook kan de leerkracht direct bijsturen of helpen als dat nodig is.

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep