Beeldcoaching

Beeldcoaching als kwaliteitsinstrument binnen de VOG

 

Op onze scholen proberen wij op tal van manieren onze kwaliteit te bewaken en te vergroten. Kwaliteit valt of staat met de vaardigheden van onze leerkrachten. Zij zijn de belangrijkste factor als het erom gaat onze doelen te bereiken. Om de kwaliteit van onze leerkrachten te kunnen vergroten en waarborgen, maken wij gebruik van didactische beeldcoaching, een krachtig kwaliteitsinstrument. Maar wat is het en hoe zetten wij het in?

Individuele trajecten

De leerkracht kan zelf voor een coachingstraject kiezen of er één aangeboden krijgen. Een dergelijk traject is altijd individueel en werkt als volgt:

De leerkracht geeft zijn/haar persoonlijke leervraag aan. Gericht daarop wordt een opname gemaakt. Vervolgens wordt in een nagesprek die opname geanalyseerd aan de hand van een vragenlijst. Voor elke volgende opname wordt de leervraag herzien en verder uitgediept. Een traject bestaat uit twee tot zes opnames per leerkracht.

Teamtrajecten

Een andere werkvorm is het werken met meerdere leerkrachten tegelijk of met het hele schoolteam.

Deze werkvorm is ideaal bij het implementeren en borgen van bijvoorbeeld een nieuwe methode op school of een nieuwe organisatievorm in de klas.

Bij teamtrajecten wordt er een opname gemaakt bij een of meerdere leerkracht(en) in de klas. Tijdens een vergadering kan die opname bekeken en besproken worden. Dit gebeurt altijd volgens een vaste structuur. Met elkaar reflecteren op zo’n opname is zeer waardevol. Deze vorm van collegiale consultatie is weinig tijdrovend maar zeer doeltreffend. Daarbij is het leuk om met elkaar naar onze dagelijkse bezigheden te kijken en daarvan te leren. Dichterbij onze eigen situatie kan je bijna niet komen.

 

Uiteraard worden de opnames, waar soms ook leerlingen op staan, alleen intern gebruikt en na gebruik vernietigd.

 

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep