Buitenschoolse opvang

Na schooltijd en in de vakanties kunnen leerlingen op ons eigen terrein terecht bij de buitenschoolse opvang (BSO) van Malin. Malin verzorgt ook voorschoolse opvang (VSO).
BSO
Zodra alle kinderen aanwezig zijn, drinken ze en eten ze fruit en kunnen ze de (school)dag met elkaar doorspreken. Daarna mogen de kinderen spelletjes doen, knutselen of buiten spelen. De BSO start op schooldagen op het moment dat de school uitgaat. De kleuters worden opgehaald en naar het BSO-gebouw gebracht. De oudere leerlingen komen zelfstandig naar de BSO. Om 17.00 uur sluiten we gezamenlijk de dag af. Tussen 17.00 en 18.15 uur kunnen de kinderen worden opgehaald of (na toestemming van ouder) zelf naar huis.
VSO
Vanaf 7.15 uur is uw kind welkom bij kinderopvang Malin. Voordat wij uw kind naar school brengen, kan het bij ons spelen en ontbijten. Wij vragen u zelf een ontbijttrommel mee te geven. Een pedagogisch medewerker brengt uw kind rond de afgesproken tijd naar de klas. Oudere kinderen gaan zelfstandig naar hun klas.

Opening extra BSO-groep in het speellokaal van onze school

I.v.m. vele wijzigingen en wachtlijsten in de kinderopvang hebben de Pancratiusschool  en kinderopvang Malin in Brummen de handen ineen geslagen. Na wat brainstormen en vele positieve voorbereidende gesprekken is er een extra BSO-groep geopend in het speellokaal van de school.  Het speellokaal wordt na schooltijd omgebouwd tot een gezellige en uitdagende ruimte. Ook worden er elke dag activiteiten aangeboden. Malin werkt al nauw samen met een kinderopvang/peutergroep op het terrein van de  Pancratiusschool. Beide partners zijn blij dat de samenwerking verder is uitgebouwd met deze nieuwe BSO-groep.

Inschrijven of meer informatie

Bezoek de website van Malin.

  • Ouders die van deze opvang gebruik willen maken, kunnen zich wenden tot Kinderopvang Malin, Linda Stevens & Marlies Aarnoudse, mailadres: info@kinderopvangmalin.nl

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep