Ouderraad

De ouderraad (OR) stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders, medezeggenschapsraad en personeel te bevorderen. De OR werkt mee aan en/of organiseert activiteiten binnen en buiten school. De ouderraad vergadert regelmatig. Tijdens deze vergadering is een vertegenwoordiger van het team aanwezig.

Om een aantal activiteiten die wij belangrijk vinden (zoals Sinterklaas en kerst) te kunnen organiseren, vragen wij aan de ouders een vrijwillige bijdrage. Aan het begin van het schooljaar wordt tijdens een reguliere vergadering de ouderbijdrage vastgesteld. Deze wordt vooraf afgestemd met de medezeggenschapsraad. Ouders kunnen, indien gewenst, deze vergadering bijwonen. De begroting wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan ouders.

Leden van de ouderraad hebben in de regel een zittingstermijn van drie tot vier jaar.

Hoe kunt u ons bereiken?

Postvakje OR op de 1e verdieping in school.

Samenstelling OR

Voorzitter:

Marieke Starre

Penningmeester:

Bianca Bosman

Leden:

Marinka Kerseboom

Mariëlle Willink

Marloes Uiterweerd

Anoek Thomassen

Merle Oosterveen

Susanne Rougoor

Dorieke Bosman

Heidi Gemmink

Monique Woelders

Michelle Zwinenberg:

Patricia Mediati

Eline Grootherder

Esther van der Velde

Namens het team:

Margriet Smit

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep