Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7.

Groep 7 is een belangrijk en pittig schooljaar waarin nog veel nieuwe leerstof aangeboden wordt. Zo gaan we bij rekenen aan de slag met breuken, procenten, kommagetallen en het metriek stelsel. Bij spelling leren we werkwoorden vervoegen en bij taal gaan we aan de slag met zinsontleding.

We werken met een weektaak en oefenen het inplannen van huiswerk en toetsen in onze agenda. Zo bereiden we ons langzaam voor op de middelbare school.
In groep 7 houden we ons dagelijks bezig met wat er speelt in de wereld. We houden nieuwspresentaties om elkaar te vertellen en samen te discussiëren over de actualiteiten.

In groep 7 krijgen alle kinderen een voorlopig advies. Dit gebeurt al aan het begin van het schooljaar zodat de kinderen samen met de leerkracht en hun ouders doelen kunnen stellen en zich rustig kunnen voorbereiden op het voortgezet onderwijs.

Groep 7 staat ook in het teken van het verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. In het theorie-examen worden vragen gesteld over de verkeersregels. Tijdens het praktijkexamen fietst elke leerling individueel door Brummen en is het belangrijk om de regels goed toe te passen, zoals hand uitsteken, uitkijken en voorrang geven / krijgen.

Een goede sfeer in de klas en respect hebben voor elkaar vinden we belangrijk. We krijgen Kanjertraining waarbij we leren dat we elkaar kunnen vertrouwen en dat iedereen zichzelf kan en mag zijn.

We werken op school met Thinking for learning. Hierbij werken we aan verschillende thema’s waarbij we zelf onderzoek mogen doen. Aan het eind van elk thema leveren we een eindproduct. Soms individueel maar ook in groepjes. Een voorbeeld van een eindproduct is het schrijven van een familieverhaal over een bekende familie uit de wereld(geschiedenis). Ook kunnen we met elkaar werken aan een tijdschrift, waaraan de leerlingen zowel individueel als in groepsverband aan bijdrage leveren.
We leren bij Thinking for learning een onderzoekende houding aan te nemen en om kritische vragen te stellen.

We maken er met z’n allen een fantastisch schooljaar van!

Groetjes van groep 7, juf Niké (ma, di, do, vr) en juf Annemiek (wo).

 

________________________________________

 

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep