Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

 

Vakantie Datum
Start schooljaar 21 augustus 2023
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2023
Goede Vrijdag en Paasmaandag 29 maart en 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Pinkstermaandag Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet toegestaan (bijzondere gevallen uitgezonderd).

Studiedagen team

In het kader van de schoolontwikkeling hebben wij een aantal studiebijeenkomsten ingepland voor het team. Een deel van deze bijeenkomsten valt onder schooltijd. De leerlingen zijn dan vrij.

Hieronder vindt u de studie(mid)dagen die gepland zijn voor schooljaar 2023-2024. Er is geprobeerd
om de dagen zo goed mogelijk over het jaar, en over de dagen van de week, te spreiden. De
studie(mid)dagen zijn als volgt gepland:

• Maandag 28 augustus (alle scholen vrij i.v.m. Brummense Kermis)
• Vrijdag 13 oktober 2023
• Woensdag 6 december 2023
• Vrijdag 22 december 2023, vanaf 12.00 uur
• Vrijdag 16 februari 2024, vanaf 12.00 uur
• Donderdag 28 maart 2024
• Vrijdag 26 april, vanaf 12.00 uur
• Dinsdag 21 mei 2024
• Vrijdag 7 juni 2024
• Vrijdag 12 juli, vanaf 12.00 uur

Bij de start van het schooljaar ontvangt u van ons de jaarkalender 2023-2024 waarin naast de
vakanties en de studiedagen ook alle activiteiten voor het nieuwe schooljaar staan aangegeven.

Vakantierooster 2024-2025

Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2024-2025 is binnen de GMR vastgesteld

 Vakantie / Vrije dag Datum
Start schooljaar Maandag 26 augustus 2024
Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2025
Meivakantie (incl. paasmaandag) 21 april t/m 2 mei 2025
Bevrijdingsdag* Maandag 5 mei 2025
Hemelvaart + vrije dag 29 mei t/m 30 mei 2025
Pinkstermaandag Maandag 9 juni 2025
Zomervakantie 21 juli t/m 29 augustus 2025

* In 2025 een officiële feestdag

Verlof aanvragen

Verlof moet u uiterlijk 6 weken van tevoren aanvragen bij de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. Een verlofaanvraagformulier kunt u bij de directeur van de school halen of downloaden.

Lees er meer over in onze schoolgids.

Voor meer informatie over de leerplicht, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep