MR & GMR

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. Leden van de MR worden voor drie jaar benoemd. De MR geeft advies, praat en beslist mee over zaken die de school aangaan. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom.

De MR komt elke zes tot acht weken bijeen om over actuele zaken te praten. Het eerste half uur is de directeur van de St. Pancratius aanwezig, zodat de MR op de hoogte is van alle relevante ontwikkelingen. De MR denkt mee met de schoolleiding en geeft adviezen. Met betrekking tot sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht. Dan gaat het wel om zeer ingrijpende beslissingen.

GMR

Omdat veel belangrijke beslissingen niet alleen door de directie van de school worden genomen, maar vooral ook door het schoolbestuur (SKPOOV) heeft een lid van de MR van de St. Pancratius ook zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SKPOOV.

Hoe kunt u ons bereiken?

  • Postvakje MR op de 1e verdieping in school.

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en het personeel vertegenwoordigd. Leden van de MR worden voor drie jaar benoemd. De MR geeft advies, praat en beslist mee over zaken die de school aangaan. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom.

Samenstelling MR

smoelenboek 22-23 MR

Oudergeleding:

  • Mariska Knipping-Verbeek (voorzitter)
  • Edwin Oosterveen
  • Emily Tel

Teamgeleding:

  • Jantine Alfrink
  • Tessa Heil
  • Jolanda van den Brink

 

 

 

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep