Gymrooster

Groep 1-2

De kleuters maken voor het bewegingsonderwijs gebruik van het plein, het eigen lokaal en van het speellokaal. Het liefst hebben we in verband met de hygiëne, dat de kleuters tijdens deze bewegingslessen gymschoenen aan hebben. De gymschoenen kunt u aan uw kind meegeven en worden op school bewaard. Wilt u in de loop van het jaar ook controleren of de schoenen nog passen?

Groep 3 t/m 8

De groepen 3 t/m 8 gymmen in sportzaal Rhienderoord. De groepen 3-4 gaan met de bus naar Rhienderoord.

De groepen 5 t/m 8 gaan per fiets naar de gymzaal en worden daarbij begeleid door enkele ouders.

Gymrooster 2023-2024

Vanaf schooljaar 2023-2024 gaan de groepen 5 t/m 8 twee keer per week gymmen in Sportzaal Rhienderoord. De groepen 3 en 4 gaan 1 keer per week, voor deze leerlingen is 1 keer per week busvervoer geregeld door de gemeente Brummen. De kleuters gymmen in de speelzaal en op het plein, zij bewegen in en rond de school. Dat wordt niet weergegeven in onderstaand schema.

 

maandag
12.00 – 13.00 uur Groep 5 Tijden incl. vervoer/ omkleden, lessen duren 45 minuten
Groep 6
13.00 – 14.00 uur Groep 7 Tijden incl. vervoer/ omkleden, lessen duren 45 minuten
Groep 8
donderdag
08.45 – 10.15 uur Groep 3 Met busvervoer; geregeld door de gemeente Brummen
Groep 4
vrijdag
12.00 – 13.00 uur Groep 5 Tijden incl. vervoer/ omkleden, lessen duren 45 minuten
Groep 6
13.00 – 14.00 uur Groep 7 Tijden incl. vervoer/ omkleden, lessen duren 45 minuten
Groep 8
  • Van de zomervakantie tot de herfstvakantie en van de meivakantie tot aan de zomervakantie gymmen de groepen 5 t/m 8 op maandag op het veld bij de school. Bij erg slecht weer wordt deze les verplaatst naar een ander tijdstip of een andere dag. Dit scheelt veel (reis)tijd en zorgt ervoor dat de kinderen wel veel kunnen bewegen
  • De groepen 3 en 4 gaan met de bus naar de gymzaal. We moeten even kijken waar de bus i.v.m. het parkeerverbod kan parkeren. Zouden ouders van leerlingen uit de groepen 3 en 4 ervoor willen zorgen dat de leerlingen echt om 08.25 uur aanwezig zijn zodat de bus op tijd kan vertrekken?
  • Wanneer er sprake is van storm, hevige neerslag en/of extreme gladheid dan mag u ervan uit gaan dat er niet wordt gegymd met de groepen die fietsen van- en naar de gym. In alle andere gevallen zal de gymles doorgang vinden. Bij twijfel kunt u tussen 08.00 en 08.15 uur contact opnemen met de groepsleerkracht die de gymles verzorgt op het algemene telefoonnummer van school (0575-561906). De leerkracht kan ook een bericht verzenden via Parro zodat alle ouders bereikt worden.
  • De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan na de gymles zelf naar huis. Mag dit niet? Dan graag even een bericht aan de leerkracht. Kinderen mogen dan met de leerkracht terugfietsen naar school.

 

 


 

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep