Aanmelden en aannamebeleid

Onze school kent een open aannamebeleid. Dat betekent dat ieder kind in principe welkom is. Het is prettig als u voor informatie of aanmelding een afspraak maakt met de directeur. Hij kan u alles over de school vertellen en uw vragen beantwoorden.

Aan het eind van het gesprek krijgt u de aanmeldingsformulieren. Wij vragen u deze formulieren zorgvuldig in te vullen. U kunt de directeur telefonisch bereiken via (0575) 561 906 of mail: directie@stpancratius.nl

De afgelopen jaren heeft de St. Pancratius een groei doorgemaakt. Ouders in Brummen en omgeving
weten de weg naar onze school te vinden. Om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen
willen en kunnen wij de groepen 1 en 2 niet verder laten groeien.

Dit betekent voor het huidige schooljaar 2020-2021 dat in de groepen 1-2, uitgezonderd de reeds
ingeschreven en aangemelde kinderen, geen kinderen meer kunnen instromen.

De instroom van het aantal nieuwe leerlingen voor het volgende schooljaar (2021-2022) is ook
zorgvuldig bijgehouden en ook de groepen 1-2 voor volgend schooljaar zitten nagenoeg vol.

In verband met het bereiken van maximale groepsgroottes werken wij met
een wachtlijst voor instroom in de kleutergroepen. Alle plekken die vrijkomen –bijvoorbeeld als
gevolg van een verhuizing- zullen vanuit de wachtlijst worden gevuld.

Vanaf augustus 2022 kunnen er weer nieuwe kinderen geplaatst worden in de groepen 1-2.
Bovenstaand bericht geldt dus niet voor broertjes en zusjes van kinderen die al op onze school zitten.

In de groepen 3 t/m 8 is, in principe, ruimte voor zij-instroom. Dit wordt dan specifiek bekeken per
leerling en per groep omdat we in principe een maximum van 27 leerlingen hanteren per groep. Dit
heeft te maken met de ruimte in ons gebouw, we kunnen te grote groepen niet huisvesten en we
vinden dit ook i.v.m. veiligheid onverantwoord.

Aanmeldprocedure

U kunt uw zoon of uw dochter officieel vanaf drie jaar schriftelijk aanmelden bij ons op school. We streven ernaar u binnen 6 weken na ontvangst van deze aanmelding te laten weten of onze school uw kind kan toelaten; in enkele gevallen duurt de berichtgeving maximaal 4 weken langer.

Als er meer kinderen zijn aangemeld dan wij als school plek hebben, dan treedt de toelatingsprocedure in werking.  Wij geven voorrang aan kinderen die al een broertje of zusje op school hebben of een ouder of verzorger die voor de Veluwse Onderwijsgroep werkt.

Als uw kind jonger dan drie jaar is, kunt u uw kind nog niet aanmelden. Mocht u interesse hebben in onze school dan kunt u dat kenbaar maken met een vooraanmelding. Het aantal vooraanmeldingen geeft de school inzicht in hoeveel ouders geïnteresseerd zijn om hun kind ons onderwijs te laten volgen. U kunt wettelijk geen rechten ontlenen aan een vooraanmelding. Vanaf drie jaar kunt u uw kind officieel aanmelden.

Het wettelijk kader:

Vooraanmelden: u kunt uw kind vooraanmelden voordat het 3 jaar is. U toont daarmee interesse dat u uw kind naar onze school wilt laten gaan, maar u kunt hier geen enkel recht aan ontlenen. Deze vooraanmelding moet actief door u als ouder worden omgezet in een aanmelding.

Aanmelden: ouders melden hun kind schriftelijk aan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt. De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht.

Toelaten: de school stuurt een bevestiging dat het kind op basis van de aanmelding kan worden toegelaten.

Inschrijven: de school schrijft het kind in als het 4 jaar geworden is en recht op onderwijs heeft.

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep