locatie weergave
schoolgids
onze resultaten

"Je werkt met computers, daar leer je heel veel van."

- Maurits, groep 6

"Met buitenspelen hebben we veel ruimte op de grasveldjes, de bosjes en het plein. Dat is fijn!"

- Maud

"De St. Pancratius is een topschool, want er worden veel verhaaltjes voorgelezen. "

- Saare, groep 1/2

"We hebben leuke Engelse lessen. Door spelletjes leren we Engels praten."

- Jeffrey, groep 5

"We mogen over alles meepraten in de leerlingenraad. Onze mening telt."

- Roos, groep 8

"De werkjes op school zijn leuk, je mag ook eigen werkjes op niveau doen."

- Ties, groep 4

"Er zijn veel kinderen en de juffen en de meester geven goed les."

- Joren, groep 5

"Er wordt goed gekeken naar de verschillen tussen kinderen."

- Rachel, groep 7

"Het is heel gezellig op de Pancratius en er is weinig ruzie."

- Anna, groep 7

"Je kunt hier goed leren en spelen want we hebben veel ruimte."

- Noëlle, groep 5

"Je hebt er veel plezier en je maakt veel vrienden en vriendinnen."

- Daisy, groep 6

"Je wordt er goed geholpen."

- Stan, groep 6

"Ik krijg goeie uitleg en als ik een vraag heb, wordt die goed beantwoord."

- Renske, groep 5

"Het fijnst vind ik dat als je in een moeilijke tijd zit dat je dan weet dat iedereen je steunt."

- Julin, groep 6

"Ik vind het leuk op de Pancratius, omdat de school anders is dan andere scholen. "

- Siem, groep 4

"We hebben veel vertrouwen in elkaar, Kanjer helpt ons daarbij: je kunt hier op school goed je gevoelens uiten."

- Isa en Jip, groep 5

"De leraren zijn heel open voor je, als je wilt dat iets geheim blijft dat kan dat ook. "

- Fien, groep 6
Ga naar de informatie pagina
of bel 0575 561906

De eerste dag, zo kan het zijn

Veerle zwaait nog een keer naar papa en mama. De eerste dag in groep 1. Een bijzondere dag voor Veerle en haar ouders. De juf geeft Veerle een hand en koppelt haar aan Sam. Sam zit al langer in groep 1 en wijst Veerle de weg. Na het kringgesprek krijgen ze Engels. De kinderen leren een Engels liedje: ‘Twinkle, twinkle, little star…’. Veerle kijkt naar Sam. Hij zingt uit volle borst mee. Na een bemoedigend knikje van de juf krijgt Veerle de smaak te pakken. Vol enthousiasme zingt ze mee met de andere kinderen. Om 14.00 uur komt haar moeder haar ophalen. ‘Hello, mummy,’ groet Veerle haar met een lach op haar gezicht.

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze op de St. Pancratius Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren worden hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter. Dit komt met name het Nederlands ten goede en daarmee alle andere vakken.

ICT

De mogelijkheden van ICT in het onderwijs worden steeds groter en interessanter. Zo gebruiken wij verschillende lesmethodes waarbij het digibord een centrale rol speelt. We vinden het belangrijk al onze leerlingen vertrouwd te maken met ICT. Dat begint al bij de kleuters. Zij doen spelletjes op de touchscreens, waardoor zij spelenderwijs de letters en cijfers leren kennen. Vanaf groep vijf maken de kinderen werkstukken in Word. In de hogere groepen leren de kinderen informatie op het internet op te zoeken en maken ze presentaties in PowerPoint of Prezi. Vanaf groep 5 werken kinderen regelmatig met tablets.

Onderwijs op maat

Kinderen worden gemotiveerd tot leren als ze voldoende uitdaging en ondersteuning ervaren. We vinden het belangrijk om rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. In groepsplannen brengen wij een aantal keren per jaar de leerbehoefte van ieder kind in kaart voor de vakken taal, rekenen, lezen en spelling. De lesstof van deze vakken bieden wij op drie niveaus aan, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij uw kind. Enkele leerlingen gaan op dinsdagmiddag naar de Plusklas in Loenen, ze krijgen hier nog meer uitdaging. We streven ernaar om kinderen te leren om het maximale uit zichzelf te halen. Daarbij staan samenwerken, reflecteren, plannen en leren leren centraal.

Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Daarom krijgen alle leerlingen Kanjertraining’ van de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf te denken en over anderen en dat komt uiteindelijk de schoolprestaties ten goede. Ook wordt helder wat wij als school geaccepteerd gedrag vinden en wat niet. Ouders worden betrokken bij de Kanjertraining door speciale Kanjertraining ouderavonden.

Buitenschoolse activiteiten

De St. Pancratius is een actieve school die kinderen wil stimuleren zorg te dragen voor hun omgeving. Als het even kan, gaan we naar buiten. Zo picknicken of spelen we regelmatig in de boomgaard tegenover onze school en sporten we op het veld naast onze school. Aan het eind van het schooljaar gaan de groepen één tot en met zeven op schoolreisje, groep acht gaat samen op kamp. Eén keer per jaar staat de school helemaal in het teken van kunst of een project tijdens de Kunst themaweek. Ook doen we elk jaar mee aan verschillende projecten, zoals ‘Kinderpostzegels’ en zamelen we geld in voor een goed doel. Onze school is vaak vertegenwoordigd bij sportieve evenementen, zoals het schoolvoetbaltoernooi, het jeugdhandbaltoernooi en de avondvierdaagse. We vinden het belangrijk dat we als school deelnemen aan activiteiten die plaatsvinden in het mooie Brummen.

Even voorstellen…

“Wij willen uw kind goed voorbereiden op de toekomst door het bijbrengen van kennis en vaardigheden, in het bijzonder sociale vaardigheden. Onze leerlingen krijgen veel ruimte om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Het stimuleren van een onderzoekende en betrokken houding staat centraal in ons onderwijs.” Per Theeuwes, directeur
“Als de relatie tussen ouder, school en kind goed is, kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Daarom gaan wij regelmatig in gesprek met onze leerlingen en hun ouders. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en respect hebben voor elkaar.” Annemiek Draaijer, intern begeleider
“Alles wat aandacht krijgt, groeit.” Marleen Timmen, leerkracht groep3

Dit vinden wij belangrijk

Uw kind een fijne en zo leerzaam mogelijke basisschooltijd bieden, dat is onze missie. Om dat te bereiken is ons onderwijs zo opgebouwd dat alle kinderen:

 • uitgedaagd worden hun talenten te ontwikkelen;
 • extra ondersteuning krijgen als dat nodig is;
 • op hun eigen niveau les krijgen;
 • alle ruimte ervaren om zichzelf te mogen zijn;
 • respect hebben voor verschillen tussen mensen;
 • vertrouwd raken met de mogelijkheden van ICT; 
 • Engelse les krijgen, van groep 1 tot en met 8;
 • in alle groepen werken aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling volgens een herkenbare stijl en opbouw;
 • les krijgen van gemotiveerde leerkrachten die voortdurend werken aan hun eigen ontwikkeling.
 • zowel in ons gebouw als buiten op ons uitdagende groene plein les krijgen.
 • veel mogen bewegen tijdens lessen en activiteiten.
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

We vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig gaat voelen in de nieuwe klas, want dat is een voorwaarde om tot leren te komen. Om rustig te wennen aan onze school en de klas komt uw kind voor de eerste lesdag vijf dagdelen wennen. De leerkracht legt praktische zaken uit aan u en uw kind, zoals: waar hangen de jassen? Hoe ziet de start van de dag eruit? Hoe werkt het planbord? In de kring stellen alle kinderen zich aan uw kind voor door hun naam te noemen. Daarna gaat uw kind lekker buiten spelen, een werkje maken of een spelletje doen.

doorvragen per mail

dag tijd
maandag 8.30 - 14.00
dinsdag 8.30 - 14.00
woensdag 8.30 - 14.00
donderdag 8.30 - 14.00
vrijdag 8.30 - 14.00

doorvragen per mail

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

 

Vakantie Datum
Start schooljaar 21 augustus 2023
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2023
Goede Vrijdag en Paasmaandag 29 maart en 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Pinkstermaandag Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet toegestaan (bijzondere gevallen uitgezonderd).

Studiedagen team

In het kader van de schoolontwikkeling hebben wij een aantal studiebijeenkomsten ingepland voor het team. Een deel van deze bijeenkomsten valt onder schooltijd. De leerlingen zijn dan vrij.

doorvragen per mail

Opvoeden gebeurt thuis, en ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij er veel waarde aan dat school en ouders elkaar ondersteunen en informeren. U bent na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

 • Startgesprekken aan het begin van het schooljaar (groep 3 t/m 7)
 • Algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar (groepen 1/2 en 8)
 • Oudergesprekken, minimaal twee keer per jaar. Deze worden 'op maat' afgesproken.
 • Rapport, twee keer per jaar.
 • Kijkmomenten
 • Jaarkalender
 • Elke drie weken onze e-mail nieuwsbrief ‘de Pancopost’
 • Social media, u kunt ons volgen op Facebook (facebook.com/pancobrummen) 

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

Meer agendapunten

Kom kennismaken

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of langskomen om kennis te maken? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.


Per Theeuwes

directeur

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep