Ouderraad

De ouderraad (OR) stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders, medezeggenschapsraad enĀ personeel te bevorderen. De OR werkt mee aan en/of organiseert activiteiten binnen en buiten school. De ouderraad vergadert regelmatig. Tijdens deze vergadering is een vertegenwoordiger van het team aanwezig.

Om een aantal activiteiten die wij belangrijk vinden (zoals Sinterklaas en kerst) te kunnen organiseren, vragen wij aan de ouders een vrijwillige bijdrage. Aan het begin van het schooljaar wordt tijdens een reguliere vergadering de ouderbijdrage vastgesteld. Deze wordt vooraf afgestemd met de medezeggenschapsraad. Ouders kunnen, indien gewenst, deze vergadering bijwonen. De begroting wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan ouders.

Leden van de ouderraad hebben in de regel een zittingstermijn van drie tot vier jaar.

Hoe kunt u ons bereiken?

Postvakje OR op de 1e verdieping in school.

Samenstelling OR

Voorzitters:

Eugenie Verkerk

Marieke Frank

Penningmeester:

Robert Snel

Leden:

 • Tineke Aaldering
 • Dorieke Bosman
 • Heidi Gemmink
 • Ellis Gerbrands
 • Marinka Kerseboom
 • Alet Weekhout
 • Merle Oosterveen
 • Rienke Pelgrom
 • Susanne Rougoor
 • Anoek Thomassen
 • Marloes Uiterweerd
 • Diane Westerink
 • Marielle Willink

Namens het team:

 • Margriet Smit

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep