Gymrooster

Groep 1-2

De kleuters maken voor het bewegingsonderwijs gebruik van het plein, het eigen lokaal en van het speellokaal. Het liefst hebben we in verband met de hygiëne, dat de kleuters tijdens deze bewegingslessen gymschoenen aan hebben. De gymschoenen kunt u aan uw kind meegeven en worden op school bewaard. Wilt u in de loop van het jaar ook controleren of de schoenen nog passen?

Groep 3 t/m 8

De groepen 3 t/m 8 gymmen in sportzaal Rhienderoord. De gymlessen beginnen in de tweede schoolweek, behalve voor groep 3-4. Omdat het busvervoer de 1e donderdag al start gaan de groepen 3 en 4 de 1e week al gymmen in Rhienderoord.

De groepen 5 t/m 8 gaan per fiets naar de gymzaal en worden daarbij begeleid door enkele ouders.

Gymrooster Rhienderoord schooljaar 2020-2021

dag tijd groep
maandag 12.30 t/m 14.00 uur 7
maandag 12.30 t/m 14.00 uur 8
donderdag 08.30 t/m 10.00 uur 5
donderdag 08.30 t/m 10.00 uur 6
donderdag 10.15 *) t/m 11.45 uur 3
donderdag 10.15 *) t/m 11.45 uur 4

*) bus vertrekt om 10.00 uur vanaf school

Wanneer er sprake is van storm, hevige neerslag en/of extreme gladheid dan mag u ervan uit gaan dat er niet wordt gegymd met de groepen die fietsen van- en naar de gym. In alle andere gevallen zal de gymles doorgang vinden. Bij twijfel kunt u tussen 8.00 en 8.15 uur contact opnemen met de groepsleerkracht die de gymles verzorgt op het algemene telefoonnummer van school (0575-561906).

De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan na de gymles zelf naar huis. Mag dit niet? Dan graag even een bericht aan de leekracht.

 

 

 

 

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep