Gymrooster

Groep 1-2

De kleuters maken voor het bewegingsonderwijs gebruik van het plein, het eigen lokaal en van het speellokaal. Het liefst hebben we in verband met de hygiëne, dat de kleuters tijdens deze bewegingslessen gymschoenen aan hebben. De gymschoenen kunt u aan uw kind meegeven en worden op school bewaard. Wilt u in de loop van het jaar ook controleren of de schoenen nog passen?

Groep 3 t/m 8

De groepen 3 t/m 8 gymmen in sportzaal Rhienderoord. De gymlessen beginnen in de tweede schoolweek, vanaf donderdag 12 september a.s. (Op maandag 9 september heeft het team een studiedag en zijn alle leerlingen vrij).  De groepen 3 en 4 worden per bus vervoerd naar Rhienderoord. De groepen 5 t/m 8 gaan per fiets naar de gymzaal en worden daarbij begeleid door enkele ouders. Voor de groepen 5 t/m 8 zoeken wij nog hulpouders die ons per fiets willen begeleiden. Opgave graag bij de betreffende groepsleerkrachten.

 

Gymrooster Rhienderoord (vanaf 12-09-2019)

dag tijd groep
maandag 12.30 t/m 14.00 uur 5
maandag 12.30 t/m 14.00 uur 6
donderdag 08.30 t/m 10.00 uur 7
donderdag 08.30 t/m 10.00 uur 8
donderdag 10.15 t/m 11.45 uur 3
donderdag 10.15 t/m 11.45 uur 4

Wanneer er sprake is van storm, hevige neerslag en/of extreme gladheid dan mag u ervan uit gaan dat er niet wordt gegymd met de groepen die fietsen van- en naar de gym. In alle andere gevallen zal de gymles doorgang vinden. Bij twijfel kunt u tussen 8.00 en 8.15 uur contact opnemen met de groepsleerkracht die de gymles verzorgt op het algemene telefoonnummer van de school.

De kleuters maken voor het bewegingsonderwijs gebruik van het plein, het eigen lokaal en het speellokaal. Het liefst hebben we, in verband met de hygiëne, dat de kleuters tijdens deze bewegingslessen gymschoenen aan hebben. De gymschoenen kunt u aan uw kind meegeven en worden op school bewaard.

 

 

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep