Bestuur

De St Pancratiusschool maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door vier stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen, Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO)  en katholiek primair onderwijs met 16 scholen.

De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur.  De verschillende stichtingen blijven gehandhaafd en alle scholen en vestigingen, die ondergebracht zijn in de vier bestaande stichtingen, zijn zelfstandig/autonoom en werken samen daar waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

Algemeen directeur primair onderwijs

Mevr. J. Versluijs-Barendrecht

E-mail: j.versluijs@veluwseonderwijsgroep.nl

Tel: (055) 577 97 99

Clusterdirecteur

Dhr. L. van der Heijden

E-mail: l.vanderheijden@veluwseonderwijsgroep.nl

Voorzitter CvB

Dhr. drs. W.D. Hoetmer

E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl

Tel: (055) 577 97 99

Veluwse Onderwijsgroep
Kanaal Noord 350
7323 AM Apeldoorn

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep