Bestuur

St. Pancratius maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door vier stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO), de brede katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen, katholiek primair onderwijs met vijftien scholen en een samenwerkingsstichting.

De scholen delen een servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur. De verschillende stichtingen blijven gehandhaafd en alle scholen en vestigingen, die ondergebracht zijn in de drie bestaande stichtingen, zijn zelfstandig/autonoom en werken samen daar waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

Algemeen directeur primair onderwijs
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99

Clusterdirecteur

Dhr. L. van der Heijden
E-mail: l.vanderheijden@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (0575) 561 906

Voorzitter CvB
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99

Veluwse Onderwijsgroep
Hoenderparkweg 61
7335 GR Apeldoorn

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep