Sociale ontwikkeling

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Daarom krijgen alle leerlingen Kanjertraining van de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is.

Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf en over anderen te denkenĀ en dat komt uiteindelijk de schoolprestaties ten goede. Ook wordt helder wat wij als school geaccepteerd gedrag vinden en wat niet. Ouders worden betrokken bij de Kanjertraining door speciale Kanjertraining ouderavonden.

De volgende vijf basisregels staan bij de Kanjertraining centraal:

  • We vertrouwen elkaar.
  • We helpen elkaar.
  • We werken samen.
  • We hebben plezier.
  • We doen mee.

 

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep