Onderwijs op maat en ontdekkend leren

Kinderen raken gemotiveerd om te leren als ze voldoende uitdaging en ondersteuning ervaren. We vinden het belangrijk om rekening te houden met verschillen tussen leerlingen.

In groepsplannen brengen wij een aantal keren per jaar de leerbehoefte van ieder kind in kaart voor de vakken taal, rekenen, lezen en spelling. De lesstof van deze vakken bieden wij op drie niveaus aan, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij uw kind. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, werken aan projecten uit de Pittige Plustorens. Enkele leerlingen gaan op dinsdagmiddag naar de Plusklas in Eerbeek, waar ze nog meer uitdaging krijgen. We streven ernaar om kinderen te leren het maximale uit zichzelf te halen. Daarbij staan samenwerken, reflecteren, plannen en leren leren centraal.

Een belangrijk onderdeel van ons onderwijs is het groepsdoorbroken werken. Zo zijn er dagdelen waarop we groep 1 en 2 apart lesgeven zodat we nóg beter kunnen aansluiten bij het niveau. Ook werken we juist graag met leeftijden door elkaar heen, zodat kinderen veel van elkaar kunnen leren. We organiseren regelmatig een middag waarbij groep 1, 2 en 3 met elkaar spelen en werken. Op deze manier zorgen we voor een soepele overgang van de kleuterjaren naar groep 3 en leren kinderen contact te maken en te delen, stimuleren ze elkaar en zijn de oudste kleuters een voorbeeld voor de jongste.

Ontdekkend leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen steeds iets nieuws leren. Daarom staat in ons onderwijs ontdekkend leren steeds meer centraal. Zelf experimenteren en ontdekken zijn sleutelbegrippen. De belevingswereld van uw kind is daarbij het uitgangspunt, want kinderen komen pas effectief tot leren als ze zich betrokken voelen. In groep 1 en 2 werken we vooral thematisch. De onderwerpen sluiten altijd aan bij de actualiteit en de belevingswereld van uw kind. Bij sommige thema-afsluitingen nodigen wij u uit. Door veel met leerlingen te praten en door ze spelenderwijs allerlei dingen te laten ervaren, leren ze veel woorden en begrippen. Deze taalactiviteiten komen aan bod tijdens het kringgesprek, maar ook verspreid over de schooldag in de vorm van voorlezen, vertellen, versjes leren en taalspelletjes. Dit is een goede voorbereiding op de latere kennisgebieden
taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie. Ook in de hogere groepen willen we meer ontdekkend en onderzoekend gaan leren. We maken daarbij gebruik van verschillende, uitdagende materialen en gaan er regelmatig op uit met onze leerlingen.

 

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep