Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7.

Groep 7 is een belangrijk en pittig schooljaar waarin nog veel nieuwe leerstof aangeboden wordt. Zo gaan we bij rekenen aan de slag met breuken, procenten, kommagetallen en het metriek stelsel. Bij spelling leren we werkwoorden vervoegen en bij taal gaan we aan de slag met zinsontleding.

We werken met een weektaak en oefenen het inplannen van huiswerk en toetsen in onze agenda. Zo bereiden we ons langzaam voor op de middelbare school.

Aan het eind van het schooljaar volgt een voorlopig advies.

Groep 7 staat ook in het teken van het verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. In het theorie-examen worden vragen gesteld over de verkeersregels. Tijdens het praktijkexamen fietst elke leerling individueel door Brummen en is het belangrijk om de regels goed toe te passen, zoals hand uitsteken, uitkijken en voorrang geven / krijgen.

Ook gaan we in groep 7 op kamp, samen met groep 8. Hier hebben we veel zin in!

Een goede sfeer in de klas en respect hebben voor elkaar vinden we belangrijk. We krijgen Kanjertraining waarbij we leren dat we elkaar kunnen vertrouwen en dat iedereen zichzelf kan en mag zijn.

We werken op school met Thinking for learning. Hierbij werken we aan verschillende thema’s waarbij we zelf onderzoek mogen doen. Aan het eind van elk thema leveren we een eindproduct. Soms individueel maar ook in groepjes.

Voor het thema ‘Fantastische families’ hebben we een familieverhaal geschreven over een bekende familie uit de wereld(geschiedenis). En voor het thema ‘Op leven en dood’ maken we met de klas een tijdschrift over het leven en de dood van planten, dieren en mensen.

We leren bij Thinking for learning een onderzoekende houding aan te nemen en om kritische vragen te stellen.

Together we’re reaching for the stars!

We maken er met z’n allen een fantastisch schooljaar van!

Groetjes van groep 7, juf Niké (ma, di, do, vr) en juf Ivy (wo).

________________________________________

 

St. Pancratiusschool

Oude Eerbeekseweg 5
6971 BL Brummen

telefoon:
0575 561906

e-mail:
panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep